POVINNÁ MATEMATIKA U MATURITNÍCH ZKOUŠEK?

V roce 2019 by se matematika měla stát povinnou maturitní zkouškou,což znamená, že by letošní deváťáci jako první museli povinně tuto zkoušku absolvovat. Ministr školství Marcel Chládek hodlá tuto změnu navrhnout v novele školního zákona a povinnou by se měla stát i zkouška z cizího jazyka. Pokud tyto návrhy projdou, budou maturity o to větší zkouškou znalostí žáka a tedy i jakýmsi potvrzením, že jeho znalosti jsou takové, jaké by se od středoškolsky s maturitou vzdělaného člověka očekávalo.

Pro zatím je zkouška z matematiky dobrovolná a tak se ji snaží většina studentů vyhnout, protože je nejsložitější. V roce 2012 si trouflo na maturitu z matematiky 46 procent maturujících, v posledním maturitním období jen 36 procent a propadlo u nich 24,1 procenta maturantů. Je tedy jasné, že pokud se tak opravdu stane bude to nejméně oblíbená maturitní zkouška.

„Na základě debaty na tripartitě, kde byl tlak jak od zaměstnavatelů, tak i od školských odborů, abychom co nejvíce urychlili ten termín, tak ho posouváme,“ sdělil novinářům Chládek. Podle něj i samotný nápad na zavedení povinné maturity vychází z odborné debaty se zaměstnavateli a odbory „s tím, že matematika je základ věd“.

I matematik a pedagog Václav Klaus ml. s tímto návrhem naprosto souhlasí, respektive je podle něj důležité, aby maturita prověřila komplexní znalosti žáků.

Naopak tomu, například Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin, která se zaměřuje na propagaci vzdělávání, považuje toto rozhodnutí za unáhlené. Míní, že pro zavedení povinné matematiky je třeba více času. „Matematika se u nás učí zavedeným způsobem, který staví na schopnosti zpracovávat rovnice, pracovat s algebraickými úkony, což využije jen malá část populace. Je to hodně složité a abstraktní. Proto to děti rychle zapomínají, protože to neužívají,“ uvedl pro Právo tento odborník na vzdělávání.

Chládek zdůraznil, že výuku matematiky hodlá podporovat tak, aby už nebyla strašákem.

„Již jsem jednal s děkany škol, kde se vyučuje matematika pro budoucí učitele, aby se zaměřili na to, aby tento předmět byl příjemnější pro děti a aby se hlavně více zaměřovali na řešení logických úloh, které se řeší v praxi, aby studenti věděli, že to je předmět, který využijí ve svém životě,“ řekl Chládek.

Zdroj: Právo, Novinky.cz