JAK BY SE LÍBILO ŠKOLNÉ NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH OBČANŮM?

Návrh na zavedení školného na vysokých školách samozřejmě nenadchlo většinu populace naší republiky, respektive tři čtvrtiny Čechů jsou proti aspoň podle zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

Jsou i tací, kteří nemají v této otázce jasno a sice 5 procent dotazovaných v tomto v případě, dále 21 procent je pro a 74 procent proti. V poslední době se toto mínění nemění, ale například před šesti lety měli příznivci školného zastoupení v 29 procentech, zatímco 65 bylo proti.

Na první pohled by se určitě zdálo, že to je kvůli financím, ale nebude to zas tak úplně pravda, protože podle průzkumu je právě finanční situace rodiny až na třetím místě v otázce v žebříčku věcí, které ovlivňují rozhodnutí zda se přihlásit na vysokou školu. Nicméně určitě bychom posléze našli nadané studenty, kteří jsou z chudších poměrů a nemohli by si tak placené studium na vysoké škole dovolit.

Zjišťoval se také názor společnosti na dostupnost studia na vysokých školách a s tím je většina lidí spokojena a sice 68 procent oproti 29 procentům, které s dostupností spokojeni nejsou. V posledních letech spokojenost s dostupností vzdělání každopádně stoupá.

CVVM provádělo průzkum v období od 8. do 15. září. Zúčastnilo se ho 1017 obyvatel České republiky ve věku od 15 let.

Zdroj: ČTK, Ceskenoviny.cz