Mateřských škol přibývá – matky si vždy vyberou

Cognitum s.r.o.

Autor: Cognitum s.r.o.

Text profilu se připravuje.  

Více o autorovi

Optimalizační text 

Mít dítě je radost. Život s ním je hned mnohem pestřejší a zábavnější, přináší vám mnoho humorných chvil a jste rázem šťastnější. Ale když končí doba mateřské dovolené, musí mnoho rodičů řešit zapeklitou situaci. Kam s dítětem? Nemluvě o tom, když matka potřebuje zpět do práce nastoupit dříve a dítě je ještě příliš malé na docházení do mateřské školy. Ale i tak je mnoho školek, kam můžete své dítko umístit.

 

První mateřské školy nezačaly kupodivu vznikat až ve dvacátém století. Jejich vznik se datuje už do poloviny století devatenáctého, kdy se učenci a ti, kteří se zabývali dětskou problematikou, pozastavili a zamysleli. Přemýšleli, jak matkám usnadnit život, jak jim pomoci s výchovou dětí a umožnit jim třeba i trochu pracovat. A tak začaly vzniklat instituce, které se měly přes den starat o děti.

 

První taková běžná mateřská škola, ne nepodobná těm dnešním, vynikla v roce 1840, tedy 400 let po objevení knihtisku. A rok to nebyl náhodný. O šestnáct let později vznikla taková mateřská škola i ve Spojených státech amerických. Ovšem české země byly v předstihu. První taková instituce, tehdy nazývaný „vzorná opatrovna“ vznikla už v roce 1832 v Praze. Byla stejně jako dnešní mateřské školy určena pro děti od tří do šesti let věku a její zakladatel je v ní pomocí her, říkanek a zpěvu učil základům němčiny, čtení a psaní.

 

Od té doby se vývoj hodně posunul. Školek je dnes mnoho, jejich úroveň se změnila. Ale základní myšlenka zůstává i dnes stejná jako před téměř dvě stě lety. Školky jsou tu od toho, aby pomáhaly rodičům. Ti jim svěřují své děti a vzdělané a odborně vyškolené učitelky s dlouholetou praxí se o dítka starají. Dbají na to, aby si děti navykly na správný režim, aby se pravidelně stravovaly, aby chodily ven, měly v průběhu dne dostatek zábavy i odpočinku, ale zároveň aby se naučily mnoha novým věcem, znalostem a dovednostem. A to často právě pomocí různých písniček, říkanek a dalších.

 

Školka je také důležitá z jednoho prostého důvodu – dítě se v ní socializuje. Po několika letech strávených s matkou zjistí, že svět je větší, že může žít i v komunitě ostatních dětí. A naučí se s nimi postupně jednat a vycházet. Snad každý si dovede představit, jak těžké by bylo pro dítě, které by šest let svého života strávilo povětšinou jen s matkou, nastoupit náhle do školy. Nemělo by žádný řád, neumělo by jednat se skupinou dětí, které by se staly jeho spolužáky, nedokázalo by tak rychle vstřebat, že nad ním je ještě i jiná autorita než jen rodiče. A tak by pro ně byl přechod z domova do základní školy velmi náročný. Proto je také poslední ročník mateřské školy povinný pro všechny děti. A je to jen pro jejich dobro. Ideální ale je, pokud ve školce stráví více let. Úplně nejlepší pak je, pokud ji navštěvují průběžně již od svých tří až čtyř let, a tak si na prostředí zvyknou a naučí se vycházet jak s dětmi, tak učiteli. Navíc získají povědomí o tom, že je třeba dodržovat nějaký pevně stanovený denní řád. Což jim pak bude při nástupu na základní školu prospěšné.

 

Mnoho rodičů se rozhodne umístit potomka do školky i z jednoho prostého důvodu – finanční situace v rodině se s narozením dítěte zhorší. Státní příspěvek není zanedbatelný, ale oproti platu, který předtím matky často měly, je velmi nízký. A tak se finanční situace zhorší a matka je nucena jít do práce velmi časně. Školku tak využívá jako vhodnou a poměrně levnou možnost hlídání pro své dítě. A zároveň má jistotu, že je dítko v dobrých rukou, v bezpečí a nemůže se mu nic stát. Navíc má k diospozici vše, co přes den potřebuje – jídlo, pití, kamarády, zábavu, odpočinek, ale naučí se i mnoha novým věcem. Proto je školka skvělým pomocníkem.

 

Potíž nastává, pokud je dítě mladší než tři roky. Pak je problematické dát ho do školky, protože ty jsou většinou až od zmíněných tří let věku. Ale existují ještě další řešení. V mnoha školkách vyjdou rodičům třeba dvouletých dětí vstříc a je možné umíst je tam třeba jen na pár dní v týdnu a třeba jen na dopoledne. Matky tak mají volnější ruce a mohou si sehnat alespoň brigádu. A pokud neuspějí v běžné mateřské škole, mohou se porozhlédnout ve svém okolí a na internetu a objeví tam mnoho soukromých mateřských škol. Ty průběžně vznikají a je jich čím dál více. O děti je v nich postaráno stejně dobře nebo možná ještě kvalitněji než ve státních mateřských školách a učitelé se jim plně věnují. Mnohdy se jedná také o anglické mateřské školy, kde se dítě naučí základům cizího jazyka. A nebo jsou také koncipovány jako takzvané rodinné mateřské školy, kde je počet dětí velmi omezený, například maximálně na šest. Kolektiv je tak velmi malý, učitel má možnost věnovat se všem dětem a nezanedbává je.

 

Jedinou nevýhodou těchto školek, tedy všech kromě veřejných, je poměrně vysoké školkovné. Tedy alespoň pro mnoho rodičů. Protože i když i v v běžné školce platíte za obědy a pobyt dítěte, v soukromé školce je tato částka mnohonásobně vyšší. Záleží tak na každém rodiči, jestli usoudí, že se mu soukromá školka vyplatí a jestli na ni vůbec má.

 

Kam s dítětem?

Ta otázka se zdá jako snadná. Pokud máte dítě ve správném věku, můžete ho dát do jakékoliv školky, ideálně té nejblíž vašemu bydlišti. Jenže tam nastává problém. Dětí je hodně a mnoho školek tak má velmi brzy plné kapacity. A i kdyby chtěly, vaše dítko nemohou přijmout. Pak nastává období starostí. Musíte obvolávat a obcházet další veřejné školky a ptát se, jestli vaše dítko vezmou. Často se vám tak může stát, že vůbec neuspějete. A jste nuceni zůstat s dítětem doma další celý rok. Což je pro mnoho rodin složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.

 

To zjistili podnikatelé a matky, které se samy ocitly v podobně nepříjemné situaci. A právě proto v poslední době vzniká tolik soukromých mateřských škol, které jsou maminkám k dispozici. A těchto soukromých zařízení je hned několik typů, nejsou všechny stejné. A tak se liší nejen svým zaměřením, velikostí a cenou, ale i tím, pro jaké maminky a děti jsou určené.

 

Už dlouho jsou známé firemní školky. Disponují jimi velké společnosti, které potřebují, aby matky na vyšších pozicích – například manažerky – nastoupily už krátce po porodu zpět do práce. Proto zakládají své vlastní firemní školky, které jsou těmto matkám k dispozici. A přijímají i mladší děti.

 

Kromě nich vznikají klasické soukromé školky. Ty se řídí předpisy a osnovami určenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rodič měsíčně zaplatí danou částku a o dítě je postaráno stejně kvalitně jako v běžné mateřské škole. Nebo i lépe. Neexistuje tu přitom omezení, že by školky byly určené jen pro určité matky a určité firmy. Jsou pro všechny. A mají často i značnou výhodu, že přijímají už i velmi malé děti, často od dvou let nebo i mladší. Mnoho z nich je zároveň spojených s jeslemi, kam matky mohou umístit svá dítka již od pár měsíců věku. Ošetřovatelky o ně pečují a starají se. A když dítě dosáhne školkového věku, může plynule přejít do školky.

 

V poslední době také vynikají takzvané lesní školky. Ano, čtete dobře. Ty jsou velmi specifické, protože děti v nich netráví čas v budově školky. Vlastně ani žádnou takovou budovou nedisponují. Většinou mají jen malý domek či přístřešek, kam by se děti schovaly v případě špatného počasí, ale jinak celé dny tráví venku, v přírodě. Cílem těchto školek je vést děti ke kladnému vytahu k přírodě. Chtějí, aby děti poznaly prostředí, v němž žijí, aby si k němu vytvořily vztah.

 

Školek existuje mnoho. A pokud matky potřebují své dítko do některé umístit, vždy si vyberou a vždy v některé uspějí. Pro své dítě tak udělají mnoho dobrého. A i ony samy se zase budou moci zapojit do aktivního pracovního života. A od toho školky jsou.